Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


start

Welkom bij J.O.S.V. Orca

Corona Update

———————————————

24-08-2020 - 20:00

Beste leden,

Hopelijk hebben jullie een goede vakantie gehad en gaat alles goed met jullie en je families. Met deze update geven wij jullie weer een update over de stand van zaken in tijden van corona.

Zoals in de update van 23 juni 2020 aangekondigd, kunnen we jullie mededelen dat de eerstvolgende zwembadtraining op vrijdag 28 augustus 2020 zal plaatsvinden.

De zwembadtrainingen kunnen op de reguliere tijden, onder voorwaarden, doorgang vinden. klik hier om de genomen maatregelen waarvoor we jullie aandacht vragen te lezen.

We kijken er naar uit om jullie allemaal weer te zien.

———————————————

23-06-2020 - 18:00

Hierbij weer een update over de stand van zaken in tijden van corona.

Wij zijn met Optisport helaas (nog) niet tot een passende regeling gekomen aangaande de huurtermijnen in de afgelopen periode. Daarnaast hebben we moeten constateren dat de diverse protocollen met betrekking tot verantwoord (binnen) sporten en zwemmen niet eenduidig zijn. Gelet hierop, en om kosten te voorkomen terwijl wij geen zwembadtrainingen kunnen faciliteren, hebben wij ons genoodzaakt gezien de huur van het zwembad voor het resterende seizoen (en dus tot en met 21 augustus 2020) te annuleren. De zwembadtrainingen voor het seizoen 2019-2020 worden helaas dus niet meer opgestart. Het betreurt ons ten zeerste dat wij tot dit besluit hebben moeten komen en begrijpen ook dat dit voor jullie erg jammer en vervelend is. Om jullie als trouwe leden tegemoet te komen hebben wij besloten dat ter compensatie voor het missen van de zwembadtrainingen in ieder geval de contributie in de zomermaanden juli en augustus niet zal worden geïncasseerd. De eerstvolgende zwembadtraining zal, zonder andersluidend tegenbericht, op vrijdag 28 augustus 2020 plaatsvinden. Wij hopen dat vanaf dat moment de zwembadtrainingen weer op reguliere wijze doorgang kunnen vinden en kijken er naar uit om er dan met zijn allen weer een sportief seizoen van te kunnen maken.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en melden ons uiteraard zodra er nieuws is.

———————————————

21-05-2020 - 15:00

Wij zijn enorm blij dat de overheid heeft besloten dat iedereen vanaf 11 mei weer in verenigingsverband buiten mag sporten. Door deze versoepelingen is het voor j.o.s.v. Orca weer mogelijk om een gedeelte van de activiteiten te hervatten.

Buitenduiken Sinds de versoepelingen die op 11 mei zijn ingegaan zijn wij de afgelopen tijd druk bezig geweest met het treffen van de nodige voorbereidingen om weer buiten te kunnen gaan duiken. Inmiddels hebben wij officiële toestemming vanuit de gemeente en kunnen wij vanaf zondag 24 mei weer buiten gaan duiken. Dit betekent concreet dat alle leden die een 2* opleiding of een 2* on-topspecialisatie opleiding volgen of leden in het bezit zijn van minimaal een 1* duikbrevet of gelijkwaardig weer kunnen gaan starten. Ondanks de versoepelingen zijn er nog steeds maatregelen en procedures nodig om op een veilige manier te kunnen gaan duiken. Aan de hand van de protocollen van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en NOC*NSF hebben wij dit samengevat in een duikprotocol voor j.o.s.v. Orca. Dit protocol is te vinden via onderstaande link.

Link naar Protocol verantwoord duiken in het buitenwater bij j.o.s.v. Orca

Wij gaan ervan uit dat iedereen dit protocol volgt. Alleen op deze manier kunnen wij als duikvereniging weer buitenduiken.

Zwembadtrainingen Jeugd tot 14 jaar en zwembadtrainingen vanaf 14 jaar Het gebruik van het zwembad door j.o.s.v. Orca in MFC De Kreek is ondanks de versoepelingen nog niet mogelijk. Momenteel geeft Optisport al wel weer enkele lessen en heeft hierbij een protocol opgesteld hoe het zwembad aan de hand van nieuwe maatregelen gebruikt dient te worden. Zodra er meer nieuws is over de hervatting van de zwembadtrainingen van j.o.s.v. Orca zullen wij jullie hierover uiteraard berichten.

———————————————

06-04-2020 - 20:00

In overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM zullen alle activiteiten binnen de vereniging tot nadere orde worden geannuleerd.

———————————————

13-03-2020 - 14:00

De NOB volgt NOC NSF en adviseert al haar leden clubbijeenkomsten tot en met 31 maart 2020 af te lassen. De Nationale Raad Zwemveiligheid stelt dat het voor zwembaden belangrijk is maatregelen te treffen; er mogen de komende periode niet meer dan 100 bezoekers in het zwembad. De Kreek volgt de Nationale Raad: er mogen niet meer dan 100 bezoekers in het zwembad. Wel is aangegeven de website en Facebook-pagina in de gaten te houden; het beleid kan in de loop van vandaag nog aangepast worden. Het bestuur van JOSV Orca heeft besloten het advies van de NOB op te volgen. Dit komt er op neer dat er vanavond – 13 maart 2020 – formeel geen trainingen zullen plaatsvinden. Nu het zwembad vooralsnog wél open is, kunnen leden op eigen verantwoordelijkheid gebruik maken van het zwembad. Wij vragen alle leden die last hebben van koorts, hoesten, niesen en /of keelpijn thuis te blijven. Volgende week berichten wij jullie opnieuw of de trainingsavond doorgang zal hebben.

13-03-2020 - 10:00:

In verband met het virus is er contact geweest met De Kreek. Vooralsnog is het zwembad open, maar men heeft deze ochtend nader overleg. Vanmiddag, zodra er meer bekend is, volgt er meer.

Agenda

Algemeen

Jeugd Onderwater Sportvereniging (J.O.S.V.) Orca is opgericht in het jaar 1974. Het is een duikvereniging voor jong en oud. Voor de jeugd (van 7 tot 14 jaar) worden snorkellessen gegeven en voor de oudere jeugd (vanaf 14 jaar) worden duikopleidingen verzorgd.

De jeugd zwemt van 20:00 uur tot 21:30 uur. In die anderhalf uur training wordt naast de snorkelles ook regelmatig een spel gedaan of is er even tijd om vrij te zwemmen. De oudere jeugd begint om 21.45 uur met de conditietrainingen voor de duikopleidingen. Deze training duurt tot 22.45 uur.

Iedere vrijdagavond, behalve in schoolvakanties en op feestdagen, wordt er gezwommen in het zwembad van Sportcentrum De Kreek in Kerkdriel. Het snorkel en duikseizoen begint in september (na de grote vakantie) en eindigt in juli (aanvang grote vakantie).

Iedereen die interesse heeft om te snorkelen of een duikopleiding te volgen mag drie maal gratis proberen en kan daarna lid worden.

start.txt · Laatst gewijzigd: 2020/08/24 21:52 door wilbert