Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


duiken:duikprotocol_coronavirus

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
duiken:duikprotocol_coronavirus [2020/05/20 22:14]
luuk
duiken:duikprotocol_coronavirus [2020/05/21 14:27] (huidige)
luuk
Regel 2: Regel 2:
  
  
-===== Laatste update: ​20 mei 2020 =====+===== Laatste update: ​21 mei 2020 =====
  
  
Regel 43: Regel 43:
   * Reinig en desinfecteer uitrusting volgens de in de verderop in dit protocol beschreven richtlijn per uitrusting.   * Reinig en desinfecteer uitrusting volgens de in de verderop in dit protocol beschreven richtlijn per uitrusting.
  
-=== Het maken van een verenigingsduik === +==== Het maken van een verenigingsduik ​==== 
  
 __Locatie en tijd__ __Locatie en tijd__
   * Bij de gemeente is door j.o.s.v. Orca toestemming gevraagd om als vereniging iedere week, zolang de huidige regels van toepassing zijn, te duiken bij de duikstek Verloren Haven te Kerkdriel. Dit zal dan ook voor de komende tijd de enige duikstek zijn die wij als vereniging zullen bezoeken. De verenigingsduiken kunnen plaatsvinden tijdens de volgende tijden:   * Bij de gemeente is door j.o.s.v. Orca toestemming gevraagd om als vereniging iedere week, zolang de huidige regels van toepassing zijn, te duiken bij de duikstek Verloren Haven te Kerkdriel. Dit zal dan ook voor de komende tijd de enige duikstek zijn die wij als vereniging zullen bezoeken. De verenigingsduiken kunnen plaatsvinden tijdens de volgende tijden:
-  ​* Zondag van 9.00-11.00 uur  +    ​* Zondag van 9.00-11.00 uur  
-  * Vrijdag van 19.30-23.00 uur+    * Vrijdag van 19.30-23.00 uur
   * Op de website van Orca kun je kijken op welke dagen er door Orca wordt gedoken en wie de duikleider is.    * Op de website van Orca kun je kijken op welke dagen er door Orca wordt gedoken en wie de duikleider is. 
  
-Aanmelding +__Aanmelding__ 
-• Doordat ​we vanuit de gemeente met maximaal 10 volwassenen en 5 jongeren in de leeftijd 13 t/m 18 jaar mogen duiken is het verplicht voor iedereen (instructeurs,​ cursisten, fun duikers) om je voor iedere duik aan te melden bij Stephan Jansen. Dit kan via een privé whatsapp bericht waarin je minimaal het volgende vermeld: +  * Ongeordende lijstDoordat ​we vanuit de gemeente met maximaal 10 volwassenen en 5 jongeren in de leeftijd 13 t/m 18 jaar mogen duiken is het verplicht voor iedereen (instructeurs,​ cursisten, fun duikers) om je voor iedere duik aan te melden bij Stephan Jansen. Dit kan via een privé whatsapp bericht waarin je minimaal het volgende vermeld: 
-o Je naam +    ​* ​Je naam 
-o Voor welke datum je jezelf wilt aanmelden +    ​* ​Voor welke datum je jezelf wilt aanmelden 
-o Of je een opleidingsduik of een funduik wilt maken +    ​* ​Of je een opleidingsduik of een funduik wilt maken 
-o Indien van toepassing:  +    ​* ​Indien van toepassing:  
-of een niet duikende bestuurder meeneemt  +      ​* ​of een niet duikende bestuurder meeneemt  
-of je jonger bent dan 18 jaar+      ​* ​of je jonger bent dan 18 jaar 
 +  * Mocht je de contactinformatie van Stephan Jansen niet hebben dan kun je zijn contactinformatie aanvragen via info@josvorca.nl 
 +  * Aanmelden kan vanaf 5 dagen van tevoren tot maximaal 2 dagen van tevoren. 
 +    * Bijvoorbeeld je wilt gaan duiken op zondag 21 juni dan kun je jezelf aanmelden vanaf dinsdag 16 juni tot en met vrijdag 19 juni 
 +  * Als je jezelf aanmeld voor een duik word er vanuit gegaan dat je ook daadwerkelijk komt behalve als je natuurlijk een van de in de basisregels beschreven klachten hebt. Als jij namelijk op het laatste moment besluit niet te komen houd je namelijk onnodig een plek voor een ander bezet. Mocht je vanwege gezondheidsredenen niet kunnen komen meld je dan onmiddellijk,​ via een privé whatsapp bericht, af bij Stephan Jansen voordat de duik begint. 
 +  * Op de dag voor de duik zal op de gezamelijke Orca whatsappgroep de buddyindeling voor de volgende dag bekend gemaakt worden. (mocht je niet aangesloten zijn bij deze groep geef dit dan door via info@josvorca.nl en wij zorgen ervoor dat je wordt toegevoegd) 
 +  * Doordat wij maar een beperkte groep mogen vormen is het dan ook niet toegestaan om andere niet duikende gezinsleden mee te nemen naar de duikstek. Een uitzondering hierop is een bestuurder die meekomt omdat het duikend lid nog niet zelfstandig met de auto naar de duikstek kan komen. 
 +  * Mochten er meer mensen zich aanmelden dan dat er plek dan hebben de cursisten en de daarvoor benodigde instructeurs voorrang. De plekken die nog over zijn zullen zo gelijkmatig worden verdeeld over de andere duikers zodat iedereen ongeveer even vaak een funduik kan maken.
  
-mocht je de contactinformatie van Stephan Jansen niet hebben dan kun je zijn contactinformatie aanvragen via info@josvorca.nl +__Vervoer__
-• Aanmelden kan vanaf 5 dagen van tevoren tot maximaal 2 dagen van tevoren. +
-o Bijvoorbeeld je wilt gaan duiken op zondag 21 juni dan kun je jezelf aanmelden vanaf dinsdag 16 juni tot en met vrijdag 19 juni +
-• Als je jezelf aanmeld voor een duik word er vanuit gegaan dat je ook daadwerkelijk komt behalve als je natuurlijk een van de in de basisregels beschreven klachten hebt. Als jij namelijk op het laatste moment besluit niet te komen houd je namelijk onnodig een plek voor een ander bezet. Mocht je vanwege gezondheidsredenen niet kunnen komen meld je dan onmiddellijk,​ via een privé whatsapp bericht, af bij Stephan Jansen voordat de duik begint. +
-• Op de dag voor de duik zal op de gezamelijke Orca whatsappgroep de buddyindeling voor de volgende dag bekend gemaakt worden. (mocht je niet aangesloten zijn bij deze groep geef dit dan door via info@josvorca.nl en wij zorgen ervoor dat je wordt toegevoegd) +
-• Doordat wij maar een beperkte groep mogen vormen is het dan ook niet toegestaan om andere niet duikende gezinsleden mee te nemen naar de duikstek. Een uitzondering hierop is een bestuurder die meekomt omdat het duikend lid nog niet zelfstandig met de auto naar de duikstek kan komen. +
-• Mochten er meer mensen zich aanmelden dan dat er plek dan hebben de cursisten en de daarvoor benodigde instructeurs voorrang. De plekken die nog over zijn zullen zo gelijkmatig worden verdeeld over de andere duikers zodat iedereen ongeveer even vaak een funduik kan maken.+
  
-Vervoer +  * Duikers komen met eigen vervoer naar de duiklocatie. Als het twee of meer duikers betreft uit hetzelfde gezin dan kunnen ze met elkaar meerijden. In andere gevallen rijden de afzonderlijke duikers met de eigen auto naar de duikplaats.  
-Duikers komen met eigen vervoer naar de duiklocatie. Als het twee of meer duikers betreft uit hetzelfde gezin dan kunnen ze met elkaar meerijden. In andere gevallen rijden de afzonderlijke duikers met de eigen auto naar de duikplaats.  +  ​* ​Een ouder komt alleen mee voor het rijden en dient zoveel mogelijk in het voertuig te blijven en verlaat alleen de auto indien de duiker hulp nodig heeft met het aantrekken van de uitrusting. 
-Een ouder komt alleen mee voor het rijden en dient zoveel mogelijk in het voertuig te blijven en verlaat alleen de auto indien de duiker hulp nodig heeft met het aantrekken van de uitrusting.+ 
 +__Aankomst__
  
-Aankomst 
   * Kom op tijd maar uiterlijk 5 minuten van tevoren   * Kom op tijd maar uiterlijk 5 minuten van tevoren
   * Parkeer volgens onderstaande afbeelding. Op deze manier kan iedereen zich op een veilige manier omkleden.   * Parkeer volgens onderstaande afbeelding. Op deze manier kan iedereen zich op een veilige manier omkleden.
   * Blijf in je vervoersmiddel zitten totdat de verzameltijd is aangebroken. Op zondagen is dit dus 9.00 uur.   * Blijf in je vervoersmiddel zitten totdat de verzameltijd is aangebroken. Op zondagen is dit dus 9.00 uur.
  
-{{:​duiken:​parkeervoorbeeld_corona_protocol_bij_verloren_haven_gereduceerde_resolutie.png?300|}}+{{:​duiken:​parkeervoorbeeld_corona_protocol_bij_verloren_haven_gereduceerde_resolutie.png|}} 
 + 
 +__Briefing__ 
 + 
 +  * Als de verzameltijd is aangebroken verzamelen we bij de waterkant waarbij iedereen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar dient te houden. 
 +  * De duikleider zal dan een briefing geven en de buddy indeling opnoemen.  
 +  * Na de briefing gaat iedereen weer terug naar zijn eigen vervoersmiddel. 
 + 
 +__Omkleden__ 
 + 
 +  * Kleed je net zoals normaal om, maar blijf totdat je na de duikstek wandelt in het gebied rondom je auto (zie onderstaande afbeelding) 
 +  * Als bij het omkleden hulp nodig is, dan kan dit eventueel een gezinslid doen. Is dit niet mogelijk dan alleen helpen met ademautomaat in de mond en duikmasker op. Voor de duikvoorbereiding gebruik maken van de protocollen die gelden voor sportduiken. 
 + 
 +{{:​duiken:​parkeervoorbeeld_corona_protocol_gereduceerde_resolutie.png|}} 
 + 
 +__De buddycheck__ 
 + 
 +  * De buddycheck gaat in de huidige situatie op een andere manier dan dat we gewend zijn.  
 +  * Zoek hiervoor samen een rustige plek op waarbij er voldoende afstand is van andere duikers die omkleden en de weg die andere gebruiken om van de auto naar de instap te lopen. 
 +  * Ga vervolgens minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar en anderen staan. 
 +  * De buddycheck voeren wij zoals gebruikelijk via het ezelsbruggetje K.I.L.O. uit. Hierbij noemt jouw buddy het te controleren element op waarna jij het laat zien, demonstreert of toelicht. 
 +  * Bij het controleren van de octopus is het ontzettend belangrijk dat jij deze niet test door er uit te ademen maar deze alleen afblaast via de loosknop! 
 + 
 +__Wandeling van de auto naar de instap en terug__ 
 + 
 +  * Bij de wandeling naar de instap en terug naar de auto houden we een afstand tot elkaar van minimaal 1,5 meter. 
 +  * Er wordt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Is dit niet mogelijk dan geven we elkaar voorrang en passeren we elkaar rug aan rug. Als dit laatste niet mogelijk is dan wordt het duikmasker op gezet en de ademautomaat ingedaan en kunnen twee duikers elkaar op die manier passeren. 
 + 
 +__Te water gaan en aanvang van de duik__ 
 + 
 +  *   Zodra jij en je buddy aankomen bij de waterkant houden jullie nog steeds minstens 1,5 meter afstand. 
 +  *   ​Vervolgens gaan jullie op 1,5 meter van elkaar te water en treffen jullie de laatste voorbereidingen voor de duik in het water nog steeds op minstens 1,5 meter van elkaar. 
 +  *   Mocht het nodig zijn dat jouw buddy toch meehelpt met het treffen van de laatste voorbereidingen dan dien je allebei het duikmasker te dragen en de ademautomaat in te hebben. Probeer het contact en het op minder dan 1,5 meter van elkaar zijn zoveel mogelijk te vermijden. 
 +  *   Als jullie klaar zijn om te beginnen met de duik melden jullie je eerst af bij de duikleider. Vervolgens doe je allebei het duikmasker op en de ademautomaat in en zoeken elkaar daarna pas op om aan de duik te beginnen.  
 + 
 +__Tijdens de duik__ 
 + 
 +  * Onderwater is het toegestaan om dichter dan 1,5 meter bij elkaar te komen. 
 +  * Mocht je tijdens de duik opstijgen om je te oriënteren of de oefening na te bespreken houd dan zoveel mogelijk je duikmasker op en je ademautomaat in.  
 +  * Mocht het toch nodig zijn om met elkaar te praten ga dan minimaal 1,5 meter van elkaar en doe dan pas je ademautomaat uit om iets te zeggen. 
 + 
 +__Omkleden na de duik__ 
 + 
 +Kleed je na de duik bij je auto om en vertrek zodra je klaar bent met omkleden. 
 + 
 +==== Reinigen van uitrusting ==== 
 +Ondanks dat er binnen Orca gebruik gemaakt wordt van eigen apparatuur of langdurig lenen van de vereniging kan het zijn dat anderen soms toch jouw spullen gebruiken. Hieronder valt bijvoorbeeld de alv die je gebruikt bij het maken van een reddingsopstijging. Mocht er gebruik gemaakt zijn van bijvoorbeeld je alv of een ander uitruistingsstuk is het belangrijk dat je deze reinigt en desinfecteert. Voor het reinigen en desinfecteren van (duik)apparatuur en uitrusting adviseren wij de voorschriften van de fabrikant te hanteren. In veel gevallen verwijzen deze naar de site van DAN:  
 + 
 +https://​www.diversalertnetwork.org/​emailview/​landing/​coronavirus/​gearDisinfection/​index.html 
 + 
 +(link opent niet automatisch,​ deze dien je in de zoekbalk van je browser te kopiëren) 
 + 
 +Mocht dit niet voldoende informatie geven gebruik dan in ieder geval onderstaande richtlijnen om je spullen zo goed mogelijk te reinigen. Doordat er echter nog veel onbekend is over het virus is dit geen garantie. 
 + 
 +__Desinfectiemiddel__ 
 + 
 +Als desinfectiemiddel kun je bijvoorbeeld gebruik van een: 
 +  * Een dettol oplossing gebruiken waarin je de spullen in de meeste gevallen minimaal 30 minuten moet onderdompelen. Dosering en duur van onderdompelen doe je volgens gebruiksaanwijzing op de verpakking. 
 +  * Reinigen met alcohol op een doekje.  
 + 
 +^onderdeel^procedure^ 
 +|snorkel, duikbril|Reinigen van binnen- en buitenkant Onderdelen. Aansluitend goed afspoelen met kraanwater| 
 +|volgelaatsmasker|Reinigen van binnen- en buitenkant, extra aandacht voor ventielen. Aansluitend goed afspoelen met kraanwater| 
 +|adem automaat, octopus|reinigen van binnen- en buitenkant inclusief slangen. Bedien knop van tweede trap. Aansluitend goed afspoelen met kraanwater| 
 +|trimvest (inflator) Reinigen van binnen- en buitenkant inclusief slangen|bedien knop van inflator. Aansluitend goed afspoelen met kraanwater| 
 +|duikpakken,​ handschoenen,​ schoentjes, droogpakken e.d.|desinfectie alleen nodig bij uitwisseling tussen gebruikers. Aansluitend goed afspoelen met kraanwaterDesinfectie alleen nodig bij uitwisseling tussen gebruikers. Aansluitend goed afspoelen met kraanwater| 
 + 
 + 
 +==== Het volgen van een opleiding ==== 
 + 
 + 
 +__Gaat mijn opleiding nog door?__ 
 + 
 +Sommige opleidingen zijn door de aard van de oefeningen tijdelijk niet meer mogelijk. Over de voortgang van jouw opleiding kun je het beste contact opnemen met de instructeur die de theorielessen heeft gegeven. 
 + 
 +__Briefing door instructeur__ 
 + 
 +Je instructeur zal net zoals normaal het geval was na de gezamenlijke briefing met jou de les doornemen. In deze briefing zullen door de nieuwe regels sommige oefeningen anders uitgevoerd gaan worden dan dat in het lesmateriaal staat omschreven. Op jouw digitale leeromgeving zijn deze aanpassingen ook in de duikvaardigheden aangepast. 
 + 
 +__De opleidingsduik__ 
 + 
 +Opleidingsduiken zullen zoveel mogelijk 1 op 1 worden gedaan. Waarbij er 1 cursist aan 1 instructeur wordt gekoppeld. 
 + 
 +==== Het vullen van je duikfles ==== 
 + 
 + 
 +__Bij een bemand duikwinkel__ 
 + 
 +  * Volg de regels van de duikwinkel 
 +  * Ontsmet na het vullen thuis of voordat je weer gaat duiken je kraan 
 + 
 +__Bij een onbemand vulstation__ 
 + 
 +  * Volg als deze er zijn de regels van het vulstation op 
 +  * Ontsmet met zelf meegebrachte desinfectiemiddelen/​ reinigingsdoekjes het vulpaneel en de onderdelen van het vulstation. 
 +  * Ontsmet na het vullen thuis of voordat je weer gaat duiken je kraan 
 + 
 +==== Eerste hulp ==== 
 + 
 +We gaan ervan uit dat onderwatersporters gezond zijn als ze gaan sporten. Bij een ongeval mag je er echter niet van uitgaan dat slachtoffers of hulpverleners geen drager zijn van het corona virus. Algemene afstand- en hygiëne maatregelen blijven zo veel mogelijk van kracht. Wat als je hulp moet verlenen? 
 +• Let op je eigen veiligheid en denk daarbij na over mogelijke besmettingsrisico’s. 
 +• Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/​politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand. 
 +• Beoordeel bij elke situatie of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve meter te benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven waarmee het slachtoffer zichzelf helpt. 
 +• Bel als dat nodig is 1-1-2. Is het wel noodzakelijk binnen anderhalve meter van het slachtoffer te komen, beperk je dan tot spoedeisende eerste hulp. 
 +• Draag beschermende (nitril) handschoenen tijdens het verlenen van eerste hulp om jezelf en het slachtoffer te beschermen. (Gebruik geen vinylhandschoenen,​ die bieden geen bescherming tegen micro-organismen). 
 +• Volg bij een reanimatie de tijdelijke aanpassingen voor een daadwerkelijke reanimatie in de praktijk.  
 +• Na een eerstehulp inzet: 
 +o Desinfecteer je handen en polsen direct na de eerste hulp inzet. 
 +• Krijg je in de dagen/weken na de eerste hulpinzet klachten die mogelijk duiden op Corona (COVID-19)?​ 
 +o Volg altijd de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts. 
 + 
 +__Reanimatie:​ geen mond-op-mond beademing__ 
 + 
 +//"In geval van reanimatie volgen we de adviezen van de Nederlandse Reanimatie Raad (en andere organisaties):​ 
 +Tijdens de corona (COVID-19) pandemie is het advies om geen mond-op-mond of mond-opmaskerbeademing te geven aan slachtoffers van een circulatiestilstand. Het risico op besmetting van de hulpverlener als het slachtoffer besmet is met coronavirus wordt tijdens deze handeling geschat op 100%. Gebruik van een beademingsballon lijkt een voor de hand liggend alternatief. Deze handeling vraagt echter veel oefening en training en heeft bij onjuiste uitvoering veel risico’s voor het slachtoffer. Tenslotte is bij verkeerde uitvoering de kans op besmetting van de hulpverleners ook groot als gevolg van luchtlekkage langs het masker. Daarom wordt deze techniek alleen geadviseerd bij reanimaties in het ziekenhuis en alleen als de zorgprofessionals goed getraind zijn en de 4 handen techniek gebruiken. Bij slachtoffer MET een bewezen of veronderstelde corona (COVID-19) besmetting is het advies aan omstanders en hulpverleners om geen borstcompressies te geven. Tijdens het geven van borstcompressies komen kleine druppeltjes (aerosolen) van het slachtoffer vrij waarin zich de virusdeeltjes bevinden. Het geven van borstcompressies vergroot dus de kans van besmetting van de hulpverleners.”//​ 
 + 
 +Bron: https://​www.reanimatieraad.nl/​coronavirus-en-reanimatie/​ 
 + 
 +Dit betekent dat ook er geen mond-op-mond beademing kan plaatsvinden en alleen daarin getrainde hulpverleners met een beademingsballon mogen beademen. Bij het toedienen van zuurstof kan dat in principe alleen bij zelfstandig ademende slachtoffers. Met inachtneming van de nodige hygiëne maatregelen. Het is niet te verwachten dat corona (COVID-19) patiënten gaan duiken. Het zal dus geen probleem zijn eventueel borstcompressies te geven. 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
duiken/duikprotocol_coronavirus.1590005699.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2020/05/20 22:14 door luuk